ZnamLi.com - нека знанието бъде с нас и нашите приятели
Регистрирай се и играй.
Докажи си колко знаеш.
Състезавай се с другите потребители
Вход за потребители.        Забравена парола? Кликни тук!
Отровни неорганични химични вещества
Публикувано на 2010-07-07 11:48:02

Азотни оксиди: замърсяват работата на околната среда при производството на азотна киселина, взривни материали, торове, електро- и оксижениране, взривяване (в рудодобива и строителството), изгаряне на горива (въглища и петролни продукти) и други. NO2  въздейства по дихателен път. Той задържа растежа на растенията.

Азбест: чрез микроскопичните частички в атмосферата предизвиква азбестоза, която води до развитие на рак в белите дробове. С азбест се работи при диафрагмения метод за производството на натриева основа и в строителството.

Арсен: предизвиква отравяния при работещи в стъкларското производство, селското стопанство (растителна защита), медицината и стоматологията. Той прониква в организма по дихателен, храносмилателен и кожен път. Арсенът се кумулира в костите, ноктите, кожата, костите и черния дроб. Замърсяване на хранителните продукти с арсен може да се дължи на употребата на арсеносъдържащи препарати за унищожаване на плевели, паразити по животните и други. Той е силнодействаща протоплазмена отрова. По хроничните отравяния се наблюдава безапетитие, отслабване (теглото на човека),  периферни нефрити, конюктивити, меланом на кожата, а понякога и рак на кожата.

Берилият е рисков фактор за работещите в електрониката, ядрената техника,  в производство на радиолампи, неонови лампи и други.

Хлор: замърсява при производство на натриева основа по хлоралкалния метод, солна киселина, хлорирането в химическата промишленост, текстилната, хартиено – целулозната, в производството на пластмаси и синтетични смоли, инсектициди и други.

Минерални киселини и основи: риск от увреждания при работа с тях съществува, както при производството им, така и при широкото им използване в различни области.

Сярна киселина: при производство на минерални торове, взривни вещества, изкуствена коприна, нитрати, нитрити, азотна киселина и други, азотиране на метали, в полиграфията, ракетната техника, химичните лаборатории и други.

Натриевата основа се използва при производството на изкуствени влакна, целулоза, взривни вещества, хартия, сапуни, алуминий, нефт и нефтопродукти и други. Калиевата основа често замества натриевата. Уврежданията с основите са при контакт – външно и по дихателния път. Най – чести са пораженията на кожата и очите.

Тази статия е публикувана в категория Химия.
Ако ти е харесала, помогни ни да я популяризираме, като я споделиш с приятелите си в социалните мрежи. Натисни някой от бутоните по-горе.