ZnamLi.com - нека знанието бъде с нас и нашите приятели
Регистрирай се и играй.
Докажи си колко знаеш.
Състезавай се с другите потребители
Вход за потребители.        Забравена парола? Кликни тук!
Име: hristev
набор 91, мъж, Асеновград
Верни отговори: 0
Грешни отговори: 0
Зададени въпроси: 411
Регистрирана на: 2010-03-26
Брой точки: 4110
Последните 100 добавени въпроса:
 • » Основни източници на прахове са:
 • » За оловото е вярно, че е :
 • » Какво бележим с химичната формула O3?
 • » Един от основните замърсители на въздуха е въглеродния оксид. Какво е неговото влияние върху околната среда?
 • » Какво бележим със следната химична формула – СО ?
 • » Саркоптесът причинява :
 • » Кое твърдение е вярно за въшките?
 • » Кои от изброените насекоми са ектопаразитни насекоми?
 • » Кои болести могат да предадат кърлежите на човека?
 • » Саркоптесът е:
 • » Кои от изброените паразити са непостоянни по човека?
 • » В кой ред с храни се съдържат най-много минерали, необходими за човешкия организъм?
 • » Какво трябва да се направи при липса на минерали в човешкия организъм, по време на гладуване?
 • » Какво се съдържа в пресните плодове и зеленчуци ( сурови или леко сготвени)?
 • » В кой от изброените редове всички храни съдържат желязо?
 • » Какво съдържат прекалено солените консерви?
 • » В коя държава са въведени технологии (2010 г.) за покриване на прозрачни бутилки с цветен слой, който се стопява при рециклирането на бутилката и по този начин би отпаднала необходимостта потробителите да сортират бутилките по цвят?
 • » Какво стъкло се събира масово, когато трябва да се рециклира?
 • » Едно от твърденията е грешно относно защо трябва да рециклираме стъклени бутилки:
 • » Плоското стъкло служи за:
 • » От какви материали се произвежда стъклото?
 • » През коя година Ернст Ръдърфорд осъществява и първата изкуствена и ядрена реакция?
 • » Така Ернст Ръдърфорд:
 • » Кой достига до извода, че атомът е сложна постройка, съставена от ядро, в което е съсредоточена почти цялата атомна маса, и електронна обвивка?
 • » Заради постиженията си Ернст Ръдърфорд е удостоен с Нобелова награда през:
 • » Какво създава Ернст Ръдърфорд заедно с Ф. Соди?
 • » През коя година Ернст Ръдърфорд е профосор по физика в Монреал – Канада?
 • » Дж. Дж. Томсън е:
 • » Ернст Ръдърфорд започва научни изследвания в лаборатория „Кавендиш” в Кембридж, ръководена от:
 • » Къде е роден Ернст Ръдърфорд?
 • » Кога е роден Ернст Ръдърфорд?
 • » Фина керамика включва:
 • » карамзит, перлит, аглопорит са:
 • » Според фиността на структурата на черепа керамичните изделия биват:
 • » Спечените керамичните изделия имат:
 • » Според структурата си керамичните изделия биват:
 • » Гръцката дума „керамикос” означава:
 • » През коя година Персия е завладяна окончателно от арабите?
 • » На колко части Диоклециан разделя Римската империя?
 • » Полинезийците са били опитни:
 • » Мудри е:
 • » От какво са направени огромните статуи на Великденските острови?
 • » С какво варварите закрепвали наметалата си?
 • » През коя година Вестготите превземат Рим?
 • » Колко км. е разстоянието от остров Самоа до Великденските острови?
 • » Ямс е
 • » Колко е ширината на най-знаменития римски път „Виа Апия”, свързвал Рим с Югозападното крайбрежие?
 • » Най – голямото въстание на робите е водено от:
 • » От кого бил организиран заговорът за убийство срещу Юлий Цезар?
 • » Какви животни е използвал Ханибал във войската си в битките срещу римляните?
 • » Коя е вероятната година на раждането на Иисус във Витлеем?
 • » Как гърците и римляните наричали племената, които не говорили гръцки и латински?
 • » Като какво се възприемала Китайската империя по времето на династията Хан?
 • » По времето на кой китайски император е построена Ктайската стена?
 • » В кой щат в САЩ се намира „Голямата могила на Змията”?
 • » Кой език и култура доминират дълго след разпадането на империята на Александър Велики?
 • » Кой е най – големият град, основан от Алексавдър Велики?
 • » На каква възраст е бил Александър Македонски, когато наследява своя баща Филип ІІ Македонски?
 • » През кой век е измислена ръчната количка?
 • » Кой древен народ е изобретил ръчната количка?
 • » В продължение на колко години Александър Македонски е създал огромна империя, простираща се от Балкянския полуостров и Египет до река Инд?
 • » Кога умира Никола Фурнаджиев?
 • » Коя от изброените стихосбирки не е на Никола Фурнаджиев?
 • » На кои от изброените вестници и списания Никола Фурнаджиев не е бил главен редактор?
 • » През коя година излиза стихосбирката „Пролетен вятър” от Никола Фурнаджиев?
 • » Кога е роден Никола Фурнаджиев?
 • » Къде е роден Никола Фурнаджиев?
 • » За кои бактерии се отнася характеристиката: „тези бактерии имат удължени цилиндрични форми, като краищата им са заоблени и се срещат или по единично или групово”?
 • » Кои бактерии имат гроздообразни на форма?
 • » Кой от изброените видове бактерии не спада в групата на извитите бактерии?
 • » Кой от изброените видове бактерии не спада в групата на кълбовидните бактерии?
 • » Кълбовидните бактерии са познати още като:
 • » През 1903г. Сванте Арениус е отличен с Нобелова награда. Каква е тя?
 • » Какво се случва със Сванте Арениус през 1927г.?
 • » През коя година Сванте Арениус работи като директор на Нобеловия институт?
 • » При провеждане на опити и различни иследвания, Сванте Арениус не достига до:
 • » Какво е открил Сванте Арениус?
 • » Кой е роден на 19 февруари 1859г. в чифлика Вик, близо до град Упсала, Швеция?
 • » Кога е роден Сванте Арениус?
 • » През коя година съпрузите Кюри и професор А. Бекерел, са удостоени с най – високата награда за научни открития – Нобеловата награда по физика?
 • » През коя година Мария Склодовска-Кюри е отличена с Нобелова награда по химия?
 • » Мария Склодовска-Кюри е отличена с Нобелови награди по:
 • » Мария Склодовска-Кюри е първата жена отличена с :
 • » Защо химичният елемент Полоний е наречен така?
 • » С какво допринасят на света Мария Склодовска-Кюри и Пиер Кюри?
 • » Мария Склодовска-Кюри е съпруга на:
 • » Къде е родена Мария Склодовска-Кюри?
 • » Кога е родена Мария Склодовска-Кюри?
 • » Кога Батенберг идва в България?
 • » Какво се е случило на 16 – 28 септември 1875г.?
 • » През кои години управлява Хан Винех?
 • » Пептидна връзка се създава при въздействие между:
 • » Аминокиселините:
 • » С какво се доказват аминокиселините?
 • » Какъв химичен характер проявяват аминокиселините?
 • » Сладкият вкус на глицерола, фруктозата и глюкозата се дължи на
 • » Фруктозата може да се разпознае от захарозата с:
 • » Нишестето се открива с:
 • » Нишестето съдържа:
 • » Захарозата: